Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene voorwaarden

Verenigingsinformatie
K.H.S.V.`t Wachtertje is gevestigd te Klundert en telt ruim 325 aangesloten sportvissers. De vereniging zorgt voor goede vismogelijkheden in Klundert. Hiertoe beschikt de vereniging over eigen viswateren, verzorgt zij jaarlijks wedstrijdcompetities voor junioren en senioren, organiseert zij diverse andere activiteiten en behartigt zij lokaal de belangen van sportvissers. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een bootcompetitie op de Oosterschelde. De hengelsportvereniging is aangesloten bij de Federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering kunnen de leden beslissen over het beleid van de vereniging. Voor het uitvoeren van haar activiteiten heeft de vereniging vrijwilligers nodig. Mocht U geïnteresseerd zijn, neem contact op met de secretaris. 


Contributie, lidmaatschap en competitie
Het jaarlijkse contributiebedrag wordt vastgesteld door de ledenvergadering. Contributie dient jaarlijks te worden voldaan voor 15 februari van ieder verenigingsjaar. Een verenigingsjaar is gelijk aan een kalenderjaar. Jeugdleden zijn leden in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar. Seniorleden zijn leden in de leeftijd van 14 tot 65 jaar.
Senior+ leden zijn leden in de leeftijd van 65 jaar of ouder. Peildatum voor het lidmaatschap is 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1  oktober van een kalenderjaar bij de secretaris, anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Jeugd vanaf 14 jaar kan met de seniorencompetitie meedoen zij hebben ook de keuze tot hun 18de verjaardag in de jeugdcompetitie te blijven. Voor meer informatie over de diverse competities kunt U zich richten tot de diverse commissies of het bestuur.


Lijst van Viswateren
De wateren waarvoor K.H.S.V.`t Wachtertje het visrecht heeft en waarin leden van de vereniging mogen vissen , zijn de volgende:
1. De zuidelijke binnen- en buitengrachten, lopend van de Zevenbergseweg tot aan de woonwijk
Moye – Keene / Hoogstraat te Klundert.

2. De waterpartij Het Balkengat, gelegen tussen Dennepad en de Houtzagerij te Klundert.

3. De noordelijke binnen- en buitengrachten ( Verlaat en Toekomst), lopend van Schanspoort tot aan het Von Kropfplein te Klundert.

4. Het grachtendeel nabij Het Walletje te Klundert

5. De Bottekreeck, lopend van de Molenberglaan / Zevenbergseweg tot aan de wallen bij de Verlaatstraat te Klundert.
6. Rodenborg lopende vanaf Stavanger via Kristiaansand en Ingmar naar Oslo.
7. Ravelijn lopende van de kruising ’t hoofd / ’t Ravelijn tot de kruising ‘t Ravelijn / Rondeel.

8. Sportvelden , wateren rondom zwembad en sportvelden.
Algemene richtlijnen
Als sportvisser bent U te gast in de natuur. Gedraag U daar ook naar! Ga niet vissen in het riet, laat watervogels en andere dieren met rust en gooi geen spullen nodeloos in het water. Voer met mate.
Ga zorgvuldig om met gevangen vis en zorg voor goed onthaak materiaal. Het is niet toegestaan gevangen vis te doden en mee te nemen. Dit in verband met visstandbeheer. Op tal van plaatsen nabij het viswater staan afvalbakken U kunt daar Uw afval in deponeren.

K.H.S.V. `t Wachtertje staat achter de stelling “Een beter milieu begint bij jezelf”.


Meldpunten
• Meldpunt stroperij: AID, tel. 045-5466230
• Meldpunt vissterfte: Waterschap Brabantse Delta, tel 0765413155 24u.per dag.
• Meldpunt overige zaken: Secretaris K.H.S.V.`t Wachtertje, tel 06-55841656
• Verenigingscontroleur/BOA : Dhr. J.J.Schoep, tel. 0168-750671

Namens het bestuur van de Klundertse hengelsportvereniging `t Wachtertje,
Ledenadministratie A. Broeken 0628964219 leden@wachtertje.nl