Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Over ons

             


In Klundert zijn er voor sportvissers tal van mogelijkheden. De hengelsportvereniging K.H.S.V. `t Wachtertje zorgt voor een gezonde visstand, goed toegankelijke visplekken en organiseert allerlei leuke activiteiten. Je kunt er van alles leren over vissen, nieuwe vistechnieken en ook meedoen aan viswedstrijden. Vangstgarantie geven is onmogelijk, maar de hengelsportvereniging doet er alles aan om ervoor te zorgen dat je plezierig kunt vissen. Zo kun je onder meer terecht aan het Verlaat, de Toekomst, zuidelijke binnen en buitengracht, `t walletje en de Bottekreek.

Nu een verhaal over het begin van onze prachtige vereniging door Dhr J.M.A. Schrijver één van de medeoprichters:

De beginjaren van ’t Wachtertje……………………door J.M.A Schrijver

Het zal in het begin van de tachtiger jaren zijn geweest dat een aantal sportvissers aan de Grachten van Klundert het niet langer konden aanzien. Een prachtig viswater dat beheer en controle nodig had en dat tot dan toe miste. Alles kon en mocht zo’n beetje. Vergunningen werden uitgegeven op het stadhuis van Klundert maar beperkingen of controle op de naleving van die enkele beperking was er niet. Ook kennis van zaken werd node gemist. Bovendien werden er door de Deltafederatie regelmatig wedstrijden georganiseerd in deze wateren, waaraan soms meer dan 200 man meededen die ieder weer kilo’s voer in het water dumpte. Allemaal veel te veel voor zo’n water.
Dat ging een aantal sportvissers te ver. Tenslotte kwamen Hans Polak en Jaap Schrijver op het idee om een vereniging op te richten, zodat wij dan zelf voor het beheer en de controle verantwoordelijk zouden zijn. Er werd een gesprek bij B&W van Klundert aangevraagd en we werden op het gemeentehuis uitgenodigd om onze plannen eens uit de doeken te doen.
Intussen hadden wij al heel wat informatie ingewonnen van de O.V.B. (de toenmalige Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij ) en bij de N.V.V.S. ( Nederlandse Vereniging Voor Sportvisserij) Vooral eerstgenoemde partij gaf ons veel informatie hoe water te beheren en de N.V.V.S. op het gebied van regels en wetten. Het eerste gesprek met burgemeester van Wouwe, wethouder Den Engelse en Crielaard, de “groenbeheerder”van de gemeente, verliep wat stroef. Ze vonden ons maar wat doorgedraaide hobbyisten. Toen we echter onze plannen ontvouwden, zagen ze ook wel weer de voordelen van zo’n vereniging. Tenslotte kregen we van B&W en de raad groen licht voor het “uitgeven van vergunningen” aan de Zuidelijke grachten. Zo konden mensen die geen lid wilden zijn/worden altijd aan het Verlaat terecht. In eerste instantie waren we hier gelukkig mee. De vereniging kon worden opgericht, statuten en huishoudelijk reglement werden goedgekeurd en op 30 september 1982 lieten we ons bij de notaris inschrijven als K.H.S.V “t Wachtertje, vernoemd naar het sluisje aan de Zuidelijke Gracht bij de Schaapskooi. Hans Polak was voorzitter, Henk Bischof secretaris en Jaap Schrijver werd penningmeester.
In de beginjaren floreerde ons ledenbestand naar verwachting en al snel wilden we weer in gesprek met B&W om alle Klundertse wateren onder ons beheer te krijgen . Hoe kan je namelijk een deel van de Klundertse wateren beheren als het allemaal met elkaar in verbinding staat. Bovendien wilden we ook graag zelf onze vergunningen uitschrijven, waarin dan al bepaalde beheersmaatregelen konden worden opgenomen. Uit proefvisserijen, uitgevoerd en onder leiding van de O.V.B., bleken maatregelen op dit gebied noodzakelijk. De visstand een “rommeltje”.
Bovengenoemde gesprekken verliepen echter niet gemakkelijk. Vooral de ijsclub was tegen. Intussen hadden wat bestuursleden cursussen gevolgd bij de O.V.B. en kregen aardig inzicht in waterbeheer. In deze periode hadden we ook een bestuurswissel. J. Schrijver werd voorzitter, H. de kok secretaris en A. Voogt penningmeester. Het ledenaantal groeide gestaag tot over de 250, waarvan een behoorlijk deel jeugdvissers waren. Elk jaar streden de plaatselijke basisscholen om de wisselbeker. Niet alleen maar vissen, maar eerst kregen ze les in hoe je zelf als jong vissertje de vis netjes moet behandelen. De voorzitter werd zelfs gevraagd B&W en de complete raad toe te spreken op een openbare vergadering en hield namens alle leden een warm pleidooi voor onze wensen. Niet veel later werden onze plannen ingewilligd. Het toenmalige bestuur, Hendrik, Arnold en Jaap wisten gedrieën “t Wachtertje goed op de kaart te krijgen. Het werd zelfs zo mooi dat een verslaggever in en artikel in 1992 over de visvereniging schreef : “De Koninklijke Hengelsport Vereniging ’t Wachtertje………
Waar we destijds ook heel veel tijd en energie in hebben gestopt is de wens om de grachten uit te mogen/laten baggeren. Er bevond zich een bijna metersdikke laag met bagger in onze wateren, die na bemonstering ook nog eens zuurstof arm was en dus nauwelijks voedsel bevatte. Helaas bleek bij nader onderzoek dat het slib matig verontreinigd was en dus niet zomaar op bouwland kon worden afgevoerd. ( enkele jaren later op de tussenliggende weides wel…) We hebben vele malen met B&W, maar ook met de raad hierover gesproken. Hebben nog eens een rondleiding met de toenmalige raadsleden langs de waterkant gehouden, zodat ze met hun eigen ogen de slechte situatie van de oevers konden zien. We konden wat we op de diverse cursussen hadden geleerd meenemen in de gesprekken met het voltallig bestuur van Klundert en dus werd er goed naar ons geluisterd. Probleem was echter dat deze plannen veel geld gingen kosten en was het ook natuurlijk begrijpelijk dat hier goed over werd nagedacht. Eerst was er een plan om biologisch te baggeren, maar hierin zag men geen heil. Intussen werd ook het hoogheemraadschap ingeschakeld want door die dikke laag bagger werd ook het water steeds ondieper en zorgde voor een slechte doorstroming bij hevige en langdurige regenval. Ook tijdens wat langere vorstperiodes kostte het heel wat vissenlevens. Het heeft nog wat jaartjes geduurd, maar tenslotte werd ook het baggeren ter hand genomen. We spreken nu over eind jaren 90. Je kan nu dus niet meer spreken over de beginjaren, dus geef ik het woord aan…………J.J.Schoep Bestuurslid Jeugdzaken en beheerder van deze pagina. Nu wat woorden van mij over de club:

KHSV `t wachtertje is een gezellige, sportieve hengelsportvereniging met competitie zoet sr, zoet jr en zout.
Wij hebben diverse activiteiten zoals de Nationale hengeldag, het Open Moerdijks Kampioenschap in de vorm van de "Nol Voogt bokaal" een verkoopochtend van gebruikte visspullen en het schoolvistoernooi. Ook wij gaan met onze tijd mee. Volg ons op twitter  en tweet mee. Word lid van onze hyves . Of druk op de knop "vind ik leuk" op onze facebookpagina . Vele zijn U voorgegaan en volgen ons op de socialmedia sites.  Jeugd is volgens ons de toekomst en wij proberen een zo`n laag mogelijke instapdrempel te creëren. Voor de jeugd houden wij ook informatieve en leerzame jeugdavonden waar de fijne kneepjes van het sportvissen worden aangeleerd dit is voor een jeugdlid met vispas geheel gratis. Wij staan achter het credo "een schoon milieu begint bij U zelf" . Wij verwachten dan ook van al onze leden dat zij zich als een fatsoenlijk sportvisser gedragen aan de door ons beschikbaar gestelde pachtwateren. Ga ook netjes om met de gevangen vis en de natuur. Hier word op gecontroleerd door een door ons aangestelde verenigingscontroleur en BOA.


KHSV t Wachtertje pacht de volgende wateren in Klundert:

Noordelijke binnen- en buitengracht. ( Verlaat en Toekomst )
Zuiderlijke binnen- en buitengracht.
Bottekreek. ( Centrum )
Grachtgedeelte nabij het Walletje
Grachtgedeelte nabij de Houtzagerij en Dennenpad.
Wateren rond de wijk Rodenborg
Wateren rond de wijk 't Ravelijn
Wateren rond de sportvelden

Al onze viswateren zijn te vinden op www.visplanner.nl  hier staan ook de vissteigers en invalidesteigers op vermeld en de verkooppunten van onze vergunning en vispas.

U bent hier verplicht een vispas en verenigingslijst van viswateren bij te hebben van onze vereniging. Ook hier word regelmatig op gecontroleerd!! 


Het bestuur kunt U benaderen via e-mail info@wachtertje.nl 

Wij wensen U een goede vangst en hopen U aan de waterkant of op de evenmenten te mogen begroeten.