VISpas

IK VIS PAS ALS IK DE VISpas HEB

Om in Nederland te mogen vissen, heb je altijd een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig.

Om in Nederland te mogen vissen, heb je altijd een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig.

Voor 95 procent van al het water is dit de VISpas, tevens het bewijs van lidmaatschap van je hengelsportvereniging. De dichtstbijzijnde vereniging vind je op www.vispas.nl. De VISpas is te koop in de meeste hengelsportwinkels.
Bij de VISpas krijg je ook één of meer lijsten van Viswateren Hierin staat in welke wateren je precies mag vissen. Zonder de juiste lijst is de VISpas niet geldig!
Met de VISpas mag je nagenoeg altijd vissen met twee hengels en alle wettelijk toegestane aassoorten. Lees echter altijd de exacte voorwaarden na.
Op een beperkt aantal wateren kun je ook met de Kleine VISpas en bijhorende Kleine Lijst van Viswateren terecht.
Let op: met de Kleine VISpas mag je met slechts één hengel en eenvoudig aas (dus geen kunstaas of dood aasvisje) vissen. Meer info: www.vispas.nl

In de wateren van K.H.S.V. `t Wachtertje moet je naast je VISpas ook de verenigingslijst van viswateren bij hebben.

Wat iedere sportvisser behoort te weten:

Probeer te voorkomen dat de haak wordt geslikt
Maak je handen altijd nat voordat je vis beetpakt
Onthaak de vis uiterst voorzichtig, indien nodig met hakensteker
Van 1 april tot de laatste zaterdag van mei geldt een gesloten tijd voor wormen
Zet al je vis terug in het water waar je deze gevangen hebt
Meldpunt visstroperij: 045-546 62 30